Ethisch charter

“Ethisch verantwoord sporten en supporteren”

Beoefen recreatiesport voor je plezier, je gezondheid en als vrijetijdsbesteding. Laat het spelplezier primeren op de prestaties. Niet alleen de competitie is van belang maar ook de sociale en recreatieve activiteit.

Wees fair tegenover je tegenstrever en respecteer hun prestaties.

Gebruik nooit fysiek en mentaal geweld. Keur fysiek en mentaal geweld af. Heb respect voor de lichamelijke en psychische integriteit van de ander.

Gebruik geen onbehoorlijke taal of agressieve gebaren. Wees solidair  en respectvol tegenover jezelf en de anderen. Help mee de onderlinge solidariteit te bevorderen.

Draag zorg voor je eigen materiaal en het materiaal van je medesporters.

Geef iedereen voldoende sportgelegenheid.

Maak van de sport een plaats waar iedereen welkom is en zich thuis voelt ongeacht hun geslacht, herkomst, sociale status, culturele achtergrond of fysieke beperking.

Apprecieer de inzet van alle helpers en geef ze een schouderklopje.

Ruim het sportterrein op en hou de sporthal en kleedkamers netjes.

Respecteer de regels van de sport en de beslissingen van de organisatie.

Groet je tegenstander voor en na de wedstrijd.

Probeer te winnen met respect voor je teamgenoten en je tegenstanders.

Laat je niet ontmoedigen door een nederlaag.

Moedig sportief of plezierig gedrag aan bij je medespelers.

Respecteer de natuur, de wegen en de terreinen die je gebruikt.

Supporter toon respect voor de deelnemer en de tegenstrever

Supporter voor de deelnemer en niet tégen de tegenstander.

Supporter wees supporter en geen trainer.